Rok II

II rok Kierunek Dietetyka

FARMAKOLOGIA I FARMAKOTERAPIA ŻYWIENIOWA ORAZ INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ 1/2

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

 1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza POZ dostarczone w terminie 7 dni do sekretariatu Katedry Farmakologii lub do koordynatora zajęć. W przypadku dłuższych nieobecności sposób zaliczenia zaległości należy ustalić z koordynatorem zajęć i kierownikiem Katedry.
 2. Nieobecności nieusprawiedliwione są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
 3. Podstawą zaliczenia kursu na koniec drugiej części kursu (na trzecim roku, zaliczenie z oceną) jest zdanie testu końcowego obejmującego zakres wiedzy z dwóch semestrów. Test końcowy zawiera 50 pytań (50 min), uzyskanie 60 % punktów jest postawą do otrzymania oceny dst.

  Progi dla oceny końcowej:

  % pkt Ocena
  60 – 74,9% dst
  75 – 84,9% +dst
  85 – 89,9% db
  90 – 94,9% +db
  95% i więcej bdb

 4. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego nauczania.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik Katedry z udziałem koordynatora zajęć.

Rekomendowane podręczniki

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Harmonogram zajęć 2024 rok

Wykłady: online asynchronicznie na platformie Pegaz

 1. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Narkotyczne leki
  przeciwbólowe i NLPZ. Działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich
  stosowania.
 2. Leki wpływające na układ krwiotwórczy- niedokrwistość z niedoboru
  żelaza, niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego oraz witaminy B12.
 3. Interakcje pomiędzy lekami a żywnością, interakcje leków z suplementami
  diety.
 4. Podstawy farmakologii ogólnej- mechanizmy działania leków,
  farmakokinetyka, wpływ masy ciała na zmiany farmakokinetyki leków,
  toksyczne efekty działania leków.

Seminaria: czwartki CDK ul. Św. Łazarza 16

Nr Data / miejsce Grupa / godz. Temat
1. 29.02.2024
Sala S1
10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Histamina i jej rola w procesach zapalnych i uczuleniowych. Leki
przeciwhistaminowe – mechanizmy działania, wpływ na łaknienie. Farmakoterapia
astmy, chorób alergicznych, POChP.
2. 07.03.2024
Sala S1
10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Antybiotykoterapia. Mechanizm działania i zastosowanie poszczególnych grup.
Sulfonamidy, nitroimidazole, nitrofurany, chinolony, βlaktamy i makrolidy,
aminoglikozydy, tetracykliny.
3. 14.03.2024
Sala S1
10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Farmakoterapia chorób układu krążenia: choroba niedokrwienna serca, zawał
m. sercowego, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia.
4. 21.03.2024
Sala S1
10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Witaminy, makro i mikroelementy – zasady stosowania preparatów
wielowitaminowych, suplementacja witamin u dzieci, kobiet ciężarnych,
karmiących oraz w chorobach przewlekłych, zalecane dawki, optymalny czas
stosowania.
5. 04.04.2024
Aula C
10:00-11:30 grupa I 
11:30-13:00 grupa II
Farmakoterapia cukrzycy. Mikro i makroangiopatia cukrzycowa – możliwości
prewencji i farmakoterapii.
6. 11.04.2024
Sala S1
10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Otyłość – uwarunkowania metaboliczne i kliniczne, jej powikłania oraz
możliwości farmakoterapii i prewencji.
7. 18.04.2024
Aula A
10:30-12:00 grupa I 
12:15-13:45 grupa II
Doustna hormonalna antykoncepcja – wpływ na masę ciała, tkankę kostną,
niepożądane działania.
8. 25.04.2024
Aula A
10:15-11:45 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Osteoporoza i osteopenia – leki wpływające na układ kostny i stosowane w
leczeniu osteoporozy, osteomalacja, zasady suplementacji wapnia oraz witaminy
D3.
9. 09.05.2024 10:00-11:30 grupa I 
11:45-13:15 grupa II
Prebiotyki i probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego – zasady wyboru,
optymalny czas stosowania, wskazania wg. EBM.
10. 16.05.2024
Aula D
09:45-11:15 grupa I 
11:15-12:45 grupa II
Specyfika farmakoterapii w wybranych grupach pacjentów – niemowlęta,
dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, pacjenci w podeszłym wieku,
farmakogenetycznie uwarunkowane zmiany odpowiedzi na leki.
11. 06.06.2024
sala 421
10:00-11:30 grupa I 
11:30-13:30 grupa II
Suplementacja WNKT Ω-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.