Rok V

V rok Wydział Lekarski rok akademicki 2020/2021

Regulamin zajęć z “Farmakologii klinicznej”

Zajęcia odbywają się w salach Centrum Dydaktyczno-Kongresowego
przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie.

  1. Kurs „Farmakologia kliniczna” dla V roku Wydziału Lekarskiego obejmuje cykl 4 seminariów i zakończony jest uzyskaniem zaliczenia (ZAL). Obecność na seminariach jest obowiązkowa i jest podstawą do zyskania zaliczenia.
  2. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego systemu realizacji seminariów.
  3. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga koordynator kursu.

Lista rekomendowanych podręczników:

  1. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
  2. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.

Tematy seminariów
(poniedziałki 15.30-19.15 w Auli D CDK (*))

  1. Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej oporności drobnoustrojów.
  2. Farmakoterapia bólu – aktualny stan wiedzy,
  3. Polipragmazja a politerapia – jak radzić sobie z problemem wielolekowości w farmakoterapii.
  4. Pacjent geriatryczny: zasady racjonalnej farmakoterapii, jednostki kliniczne spowodowane nieracjonalną farmakoterapią w wieku podeszłym.
Nr grupy Temat 1 Temat 2 Temat 3 Temat 4 Tygodnie dydaktyczne
2 Grupy poniedz 3, 4 05.10.2020 12.10.2020 19.10.2020 26.10.2020 1-4
2 Grupy poniedz 5, 6 02.11.2020 09.11.2020 16.11.2020 23.11.2020 5-8
2 Grupy poniedz 7, 8 30.11.2020 07.12.2020 14.12.2020 21.12.2020 9-12
2 Grupy poniedz 9, 10 11.01.2021 18.01.2021 01.03.2021 08.03.2021 13-14 oraz 20-21
2 Grupy poniedz 11, 12 15.03.2021 22.03.2021 29.03.2021 12.04.2021 22-25
2 Grupy poniedz 13, 14 19.04.2021 26.04.2021 03.05.2021 świętoproszę przyjść w innym wybranym terminie 10.05.2021 26-29
2 Grupy poniedz 1, 2 17.05.2021 24.05.2021 31.05.2021 07.06.2021/td>

30-33

(*)Kontakt do koordynatora:

dr Jaroslaw Woroń
j.woron@medi-pharm.pl

Wielkość fontu
Kontrast