Rok III

Farmakologia III rok Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Kurs Farmakologii rozpoczyna się wykładem 4 października 2018 r. o godz. 8:30 w auli A w CDK (ul. Św. Łazarza 16)

Pierwsze ćwiczenia są 8 października, wg załączonego poniżej harmonogramu. Tematem pierwszych ćwiczeń jest technika zapisywania recept.

Regulamin zajęć z Farmakologii dla studentów III roku kierunku lekarsko- dentystycznego

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarsko-dentystycznym WL UJ CM w roku 2018/2019 można znaleźć na stronie wl.cm.uj.edu.pl/studenci/zasady-sekwencyjnosci.

Kurs Farmakologii dla III roku stomatologii obejmuje wykłady i ćwiczenia.

Wykłady

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Wykłady odbywają się w czwartki, o godz. 8:00, w auli A lub C w CDK.

Data Nr Temat Aula 8:30-10:00
2018-10-04 1 Wprowadzenie aula A
2018-10-11 2 Cholinergiczny aula A
2018-10-18 3 Adrenergiczny aula C
2018-10-25 4 Autakoidy aula A
2018-11-01 Uroczystość Wszystkich Świętych
2018-11-08 5 CNS: nasenne aula A
2018-11-15 6 CNS: psychiatryczne i padaczka aula C
2018-11-22 7 NSAID (aspekty praktyczne) i opioidy aula C
2018-11-29 8 Anestezja aula C
2018-12-06 9 Antybiotyki przeciwbakteryjne aula C
2018-12-13 10 Antybiotyki inne aula C
2018-12-20 11 Nowotwory i immunologiczne aula A
2018-12-27 Przerwa świąteczna
2019-01-03 12 Hormony aula A
2019-01-10 13 Choroba niedokrwienna aula A
2019-01-17 14 Nadciśnienie aula C
2019-01-24 15 Arytmie i krzepnięcie aula A
2019-01-31 Sesja i ferie
2019-02-07
2019-02-14
2019-02-21
2019-02-28 16 Oddechowy aula A
2019-03-07 17 Pokarmowy aula A
2019-03-14 18 Farmakokinetyka aula A

Ćwiczenia

 1. Każde z ćwiczeń składa się z części teoretycznej i części praktycznej, polegającej na ćwiczeniu w zapisywaniu recept z danego działu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na każdych ćwiczeniach student powinien być przygotowany do odpowiedzi (ustnej, pisemnej) na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć, traktowanego jak nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie (2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni do sekretariatu Katedry lub koordynatora zajęć.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.

Plan ćwiczeń:

Data Nr Tytuł Opis
2018-10-08 1 Receptura Receptura wprowadzenie: Nazwa chemiczna, nazwa międzynarodowa, nazwa handlowa leku oraz znak towarowy. Nazwy zwyczajowe. Aktualne przepisy dotyczące zapisywania recept. Receptura – leki o działaniu miejscowym,leki o działaniu ogólnym.
2018-10-15 2 Zaliczenie z receptury
2018-10-22 3 Obwodowy układ nerwowy Wprowadzenie do farmakologii. Acetylocholina i jej rola w układzie parasympatycznym, zwojach wegetatywnych, oraz płytce nerwowo-mięśniowej. Leki układu cholinergicznego. Toksykologia substancji działających na układ cholinergiczny. Katecholaminy i ich rola w układzie sympatycznym. Biosynteza, transport, magazynowanie, gospodarka neuroprzekaźnikami w układzie adrenergicznym, receptory adrenergiczne. Leki układu adrenergicznego.
2018-10-29 4 Autakoidy Tlenek azotu, rola w fizjologii i patofizjologii. Skurcz mięśni gładkich i leki spazmolityczne, inhibitory fosfodiesterazy, antagoniści wapnia. Serotonina i leki działające na receptory serotoninergiczne. Histamina i jej rola w procesach zapalnych i uczuleniowych, rodzaje receptorów histaminowych i leki działające na receptory histaminowe. Układ Renina – Angiotensyna – Aldosteron (RAAs) i jego rola w regulacji mineralnej organizmu i ciśnienia tętniczego krwi, bradykinina, endotelina i peptydy natriuretyczne, leki wpływające na układ RAAs. Adenozyna i leki działające na receptory purynergiczne.
2018-11-05 5 Zapalenie Rola autakoidów w procesie zapalnym, Autakoidy lipidowe, prostanoidy i ich analogi jako leki. Leki antyleukotrienowe. Niesterydowe leki przeciwzapalne – mechanizm działania, działania niepożądane. Leki stosowane w schorzeniach reumatycznych i dnie moczanowej
2018-11-15 6 Test 1 Farmakodynamika. Obwodowy układ nerwowy. Autakoidy.
Zapalenie.
2018-11-19 7 Ośrodkowy układ nerwowy Ośrodkowy układ nerwowy, neurotransmitery i neuromodulatory. Neuroleptyki. Mechanizm działania i zastosowania.Padaczka – etiologia i podział. Leki przeciwpadaczkowe. Postępowanie w napadzie drgawek. Zespół Parkinsona. Podłoże patofizjologiczne i sposoby leczenia.
2018-11-26 8 Leki nasenne oraz znieczulenie ogólne Leki uspokajające, anksjolityczne i nasenne. Leki miorelaksacyjne. Znieczulenie ogólne. Mechanizm działania leków znieczulających ogólnie. Zależność pomiędzy budową i działaniem leków stosowanych w narkozie.
2018-12-03 9 Analgezja Mechanizmy powstawania, przewodzenia i percepcji bólu. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Drabina analgetyczna wg WHO. Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe – praktyczne aspekty zastosowania w zwalczaniu bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe, działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Glikokortykosterydy i leki biologiczne -wybrane aspekty użycia jako leki przeciwzapalne i immunosupresyjne.
2018-12-10 10 Znieczulenie miejscowe Leki znieczulające miejscowo. Zależność między strukturą a mechanizmem działania. Rodzaje znieczulenia miejscowego. Interakcja leków znieczulających z lekami obkurczającymi naczynia. Wpływ pH na penetrację tych leków w tkance oraz ich siłę działania. Inne zastosowania leków znieczulających miejscowo. Efekty niepożądane działania leków znieczulających miejscowo.
2018-12-17 11 Test 2 CNS, analgezja, znieczulenie miejscowe
2019-01-07 12 Antybiotyki Podział organizmów żywych. Mikroorganizmy chorobotwórcze: wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, robaki. Pasożyty wewnątrz i zewnątrzkomórkowe. Aseptyka i antyseptyka. Leki odkażające miejscowo. Następstwa zakażeń zębopochodnych i wskazania do ogólnego stosowania antybiotyków. Efekty uboczne antybiotykoterapii. Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu, nitrofurany, nitroimidazole, chinolony. Antybiotyki: mechanizm działania i zastosowanie poszczególnych grup. Antybiotyki działające na syntezę ściany komórkowej.
2019-01-14 13 Antybiotyki cd Antybiotyki hamujące syntezę białek, antybiotyki o innych mechanizmach działania. Leki przeciwgruźlicze. Leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciw robakom. Leki przeciwwirusowe. Ogólne informacje o lekach przeciwnowotworowych.
2019-01-21 14 Hormony Oś podwzgórze – przysadka. Przysadkowe czynniki wpływające na gospodarkę hormonalną. Fizjologiczne działanie hormonów produkowanych przez tarczycę, leczenie nadczynności i niedoczynności tarczycy. Działanie hormonów produkowanych przez przytarczyce, rola witamin D i PTH w gospodarce wapniowej, leczenie osteoporozy. Nadnercza – zestawienie dotąd poznanych leków. Neurohormonalna kontrola funkcji układu rozrodczego u kobiet i mężczyzn. Hormony produkowane przez trzustkę. Fizjologiczna regulacja poziomu glikemii. Farmakoterapia cukrzycy.
2019-02-25 15 Leki stosowane w chorobach układów i narządów Rola nerek w regulacji ciśnienia krwi, leki moczopędne. Choroby układu krążenia: miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, choroba nadciśnieniowa i ich leczenie. Zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia krzepliwości. Choroby układu pokarmowego: choroba wrzodowa i jej leczenie, leki przeciwwymiotne, prokinetyczne i zapierające. Choroby układu oddechowego: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe.
2019-03-04 16 Repetytorium z receptury Ćwiczenie doboru leków i wypisywania recept w typowych
schorzeniach
2019-03-27 17 Test 3 Antybiotyki. Hormony. Farmakologia kliniczna.

Sale

Ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Higieny i Dietetyki (gr.2, ul. Kopernika 7), CDK (gr. 3 i 4), Zakładzie Dydaktyki Medycznej (gr.2, ul Św. Łazarza 16), oraz Katedrze Farmakologii (gr. 1, środy!, ul. Grzegórzecka 16, II piętro).

grupa 1 grupa 2 grupa 3i4
Data Nr Temat Śr 11:00÷13:15 Pn 15:00-17:30 Pn 17:30-20:00
2018-10-08 1 Receptura Kat.Farm. ZHiD 11 aula B
2018-10-15 2 Zaliczenie z receptury Kat.Farm. ZHiD 8 aula B
2018-10-22 3 Obwodowy układ nerwowy Kat.Farm. ZDM23 aula B
2018-10-29 4 Autakoidy Kat.Farm. ZDM23 aula B
2018-11-05 5 Zapalenie Kat.Farm. ZHiD 8 aula B
2018-11-15 6 Test 1 Aula C/D 12:30÷14:00
2018-11-19 7 Ośrodkowy układ nerwowy Kat.Farm. ZHiD 8 aula B
2018-11-26 8 Leki nasenne oraz znieczulenie ogólne Kat.Farm. 15:00 – aula D – 16:30 S3 aula B
2018-12-03 9 Analgezja Kat.Farm. ZHiD Biblioteka aula C
2018-12-10 10 Znieczulenie miejscowe Kat.Farm. Kat.Farm. Kat.Farm.
2018-12-17 11 Test 2 Aula A/B 18:00÷19:30
2018-12-24 Przerwa świąteczna
2018-12-31
2019-01-07 12 Antybiotyki Kat.Farm. S2 aula B
2019-01-14 13 Antybiotyki cd Kat.Farm. S1 S1
2019-01-21 14 Hormony Kat.Farm. S1 aula B
2019-01-28 Sesja i ferie
2019-02-04
2019-02-11
2019-02-18
2019-02-25 15 Leki stosowane w chorobach układów i narządów aula B S2 aula B
2019-03-04 16 Repetytorium z receptury Kat.Farm. S2 aula B
2019-03-27 17 Test 3 Aula A/B 18:15÷19:15

Kolokwia – egzaminy częściowe

 1. W trakcie kursu farmakologii na roku III organizowane są trzy kolokwia testowe (60 pytań, 60 minut), każde pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią na pięć możliwości (A-E) oraz kolokwium pisemne z techniki zapisywania recept (5 zadanych leków po 2 punkty, 10 punktów za całość). Każde z kolokwiów ma tylko jeden termin.
 2. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów i utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz p.2 ĆWICZENIA) zaległe kolokwium/ kolokwia można zdawać po zakończeniu kursu farmakologii w terminie uzgodnionym z Koordynatorem (jeden termin dla wszystkich osób).
 3. Zaliczenie z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu (w kwietniu). Zaliczenie polega na napisaniu 5 recept z lekami używanymi w leczeniu zadanych schorzeń, każda oceniana jest w skali punktowej 0 do 2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt.
 4. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu (punktacja z 3 kolokwiów + punktacja z zaliczenia receptury (techniki i części praktycznej) + opinia asystentów prowadzących). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.

Test końcowy

 1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczne jest uzyskanie sumarycznego wyniku ze wszystkich 3 kolokwiów testowych na poziomie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (co najmniej 108 punktów na 180 możliwych do zdobycia). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (90 minut), z zakresu całości przerabianego w trakcie kursu materiału. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z oceną niedostateczną (0 punktów). Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.

Ocena końcowa

Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się: punktacja z 3 kolokwiów testowych, punktacja z testu końcowego (I albo II termin) oraz punktacja z techniki zapisywania recept i umiejętności zapisywania recept. Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

Suma wag poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za 3 kolokwia testowe x 1, czyli maksymalnie 180 punktów ) + (test końcowy x 5, czyli maksymalnie 450 punktów) + (punkty z zaliczenia techniki zapisywania recept x1+ punkty z praktycznego zaliczenia receptury x 1, czyli maksymalnie 20 punktów). Suma wag wynosi więc maksymalnie 650 punktów.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii dla
III roku kierunku lekarsko- dentystycznego

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

 1. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Wydawnictwo Czelej 2012.
 2. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo MedPharm 2016, wyd. 4.
 3. Farmakologia. Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier
  Urban & Partner, Wrocław, 2014

Receptura:

 1. Materiały dydaktyczne od Koordynatora kursu i asystentów prowadzących zajęcia.
 2. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 3. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). Robak J, Kostka-Trąbka E, Bieroń K, Grodzińska L. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.

Zasady obowiązujące na kolokwiach:

 1. Studenci mają być pod salami 10 minut wcześniej.
 2. Każdy student ma mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Po wejściu na salę każdy student zostawia wszystkie swoje rzeczy w oznaczonym punkcie, chowając do torby wyłączony telefon komórkowy!
 4. Ze sobą wolno mieć tylko przybory do pisania i coś do picia. Nie wolno mieć przy sobie telefonu komórkowego!
 5. Po zajęciu miejsca, proszę nie ruszać testu aż do momentu zajęcia miejsc przez wszystkich studentów i sygnału danego przez prowadzącego salę. Na sygnał dany przez prowadzącego można wziąć z blatu test i kartę odpowiedzi.
 6. Proszę podpisać DRUKOWANYMI LITERAMI kartę odpowiedzi i WPISAĆ NUMER ZESTAWU TESTU. Proszę podpisać także test!
 7. Można pisać na teście.
 8. Za odpisywanie, fotografowanie testów lub porozumiewanie się – jest się od razu usuwanym z sali z wynikiem 0 pkt.
 9. Test trwa 60 minut, kartę odpowiedzi można oddawać wcześniej.
 10. Prawidłową odpowiedź zakreśla się krzyżykiem na karcie odpowiedzi. Jeśli się pomyliło (tylko raz w danym pytaniu i to jak najrzadziej!) – można błędną odpowiedź obwieść kółkiem, wstawić krzyżyk we właściwe miejsce, a obok postawić “parafkę” (wykazującą, że zmiany dokonała dana osoba).
 11. Przy oddawaniu testu asystenci sprawdzają, czy numer zestawu na karcie odpowiedzi jest taki sam, jak numer zestawu testu. Jeśli nie, otrzymuje się 0 pkt.
 12. Wyniki będą zamieszczone w USOS do 7 dni od daty kolokwium.
Wielkość fontu
Kontrast