Aparatura naukowa

Posiadana aparatura naukowa

 1. spektrometr masowy połączony z HPLC (LC/MS)
 2. wysokosprawny chromatograf ciśnieniowy
 3. zestaw izolowanego perfundowanego serca (aparat Langendorffa)
 4. zestaw izolowanych perfundowanych płuc
 5. pracownia hodowli komórkowych
 6. miografy naczyniowe
 7. agregometry płytek krwi i erytrocyów
 8. dyfraktometr do mierzenia odkształcalności erytrocytów
 9. aparaty do technik molekularnych (Western, Northern, PCR)
 10. spektrofluorymetr do oznaczania wewnątrzkomórkowego wapnia
 11. pracownia radioimmunologiczna i biochemiczna z wyposażeniem